Priser

Stadeleje

 • Pris pr. facademeter: 150 kr.

 • Hjørnetillæg: 450 kr.

Ved bestilling af hjørneplads skal der min. bookes 7 facademeter.

Ved afbestilling af stadeplads opkræves et expeditions gebyr på 400 kr, som fratrækkes det indbetalte beløb. Stadeleje ved afbestilling efter d. 30/5 refunderes ikke.

Smådyrskræmmere lørdag & søndag
Pris: 250 kr/stald
– Ingen tilmelding (mød op til registrering ved informationsvognen lørdag fra kl 07:00-08:30)
– Boder med dyr holder til i staldende, så der er god skygge
– Til venlig info har vi dyrlæge kontrol
OBS sælges det også alm. varer er det normal stadeleje 150 kr/meter

Info om stadepladser

Alle er velkommen til at leje en stadeplads – virksomkeder såvel som privatpersoner.

Alle stadepladser er min. 6 meter dybe.

Stadepladser et momsfritaget. Desuden er fri el inkluderet i prisen og der er ingen miljø- eller lignende gebyr.

Booking

Book din plads her

Ønske om hjørneplads *
Sælger som privat *
Tak for din besked. Du hører fra os snarest. Venlig hilsens, Horsens Kræmmermarked
Der er sket en fejl. Prøv igen senere, eller send din besked til info@horsens-marked.dk

Praktiske Informationer for stadeholdere

Info om tilmelding
 • Tidligere års stadeholdere modtager information vedr. tilmelding i januar. Stadelejen skal betales senest d. 01/03 i markedsåret (evt. depositum modregnes).

 • Efter d. 01/03 åbnes tilmelding for eventuelt ledige pladser efter først til mølle princippet. Tilmeldingen sker via ovenstående tilmeldingsform eller info@horsens-marked.dk.

 • Frem til d. 01/05 skal betaling af stadeleje ske indenfor 14 dage fra faktura modtagelsen – herefter betaling samme dag.

 • Ved afbestilling af stadeplads opkræves et expeditions gebyr på 400 kr, som fratrækkes det indbetalte beløb. Stadeleje ved afbestilling efter d. 30/5 refunderes ikke.

 • Under markedet har stadeholdere mulighed for at reservere sin plads til følgende år i info vognen – ved at oplyse kunde nr. Ved forudbestilling betales et depositum på 300 kr. eller den fulde stadeleje for kommende år.

 • Salg eller udlevering af mad- og drikkevarer fra stadepladserne er ikke tilladt.

 • På stadepladsen må der ikke findes tivoli og tivoli lignende aktiviteter – f.eks. Gevinstspil.

Ankomst & kørselsregler
 • Pladsen er åben for ankomst torsdag kl. 14:00 – 22:00, fredag fra 08:00 – 22:00, og lørdag kl 06:00-07:30 i uge 30. OBS indtjekning skal ske i info vognen, hvor velkomstmappe og plads nummer udleveres (medbring kunde nr.)

 • Overnatning op til 2 personer med tilknytning til salgsboden er tilladt. Der skal ved ankomsten til markedet registreres i info vognen, om der er overnattende i salgsboden.

 • Lørdag er det ikke tilladt at køre på pladsen mellem kl. 07:00 – 20:00.

 • Søndag er det ikke tilladt at køre på pladsen mellem kl. 07:00 – 16:30.

 • Parkering på pladsen/gågaderne er ikke tilladt, med undtagelse for af- og pålæsning.
 • Gratis parkering på de anviste P-pladser udenfor markedspladsen.

 • Stadeholdere skal som minimum holdes åbne lørdag kl. 9:00 – 17:00 og søndag kl. 9:00 – 16:00.

 • El-tilslutning sker i opsatte stikkontakter/tavler. 50 m tilslutningskabel skal medbringes af stadelejer.

Smådyr
 • Tilmelding ved ankomst lørdag i uge 30 fra kl 07:00-08:30 i informations vognen.

 • Der må sælges høns, kaniner, fugle, marsvin, mus og o.lign smådyr. Ingen hunde, katte eller klovdyr.

 • Overholdelse af gældende lovgivning for salg af dyr er stadig lejers ansvar. Stadelejere med fjerkræ skal medbringe gyldige vaccinationskort og føre journal over køb og salg på markedet.

 • Der er en dyrlæge tilknyttet markedet. Dyrlægen er bemyndiget til at afvise heste og smådyr, der efter dyrlægens opfattelse er uegnet til ophold på markedet.

Bad & toiletfaciliteter
 • Der tilbydes bad til stadeholdere på pladsen: Torsdag kl 17:00-21:00, fredag kl 17:00-21:00, lørdag kl 07-10 & 17-21, og søndag kl 07-10.

 • Der findes 5 toiletvogne/huse på pladsen.

 • Der er mulighed for tømning af camping toilet ved toilet vognene ved info.

Vigtigste oplysninger
 • Det er et krav fra Brand og Redning at der max må forefindes en gasflaske (11 kg.) per stand, da det samlede gasoplag pr. delareal ikke må overstige 100 kg.

 • Stadeholdere med gasanlæg, der sættes op ved ankomst og fjernes ved afgang, skal have godkendt installationen ved ankomst til pladsen. Godkendelse sker for egen regning.

 • Der findes brandslukningsudstyr i gade 1, gade 2, gade 4, og gade 6, samt i det store markedstelt, det lille telt, og ved informations vognen.

 • Kontakt til læge skal ske gennem egen læge eller Lægevagten på tlf. 70 11 31 31

 • Ring 112 ved alarm eller brand og oplys hvem du er, hvad der er sket, og hvor det er.

 • Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er tilladt, hvor der skal forefindes mindst 1 godkendt pulverslukker.

 • Markedet har døgnvagt ved informationsvognen under hele markedet (torsdag kl. 14:00 – søndag kl. 19:00), som også har rundgang på pladsen i nattetimerne.

 • Der er ikke tilladt med åbent ild under markedet. Dette gælder det også brug af grill.

 • Der annonceres i lokale aviser og radio i lokalaviser. Dertil vil der blive annonceret og lavet konkurrencer online via sociale medier, influencers, PR, og websites.

 • Tilmeldte stadeholdere skal ikke betale entré på pladsen.

 • Piratkopiering er forbudt og vi opfordrer på det kraftigste, til at reglerne bliver overholdt.
 • Ved tilmelding skal indbetales senest d. 01/04 hvert år, hvorefter stadepladser tildeles efter ”først til mølle” princippet. Efter d. 01/04 skal indbetaling ske indenfor 14 dage fra faktura modtagelsen og fra 1/7 2018 skal betaling ske første bankdag.

Handicapforhold
 • Ved information er der opsat handicaptoilet (nøgle udleveres i info.)

 • Ved indgangen mod Schüttesvej parkeringsplads er der reserveret handicapparkeringspladser.

 • Handicappede, der er afhængig af en ledsager, har begge gratis adgang til markedspladsen.

Afrejse & affaldshåndtering
 • Der udleveres en sort sæk til affald ved ankomst og der er opstillet affaldsstativer i alle gader, samt omkring teltene, som tømmes flere gange under markedet.

 • Alt brandbart affald skal deponeres i de 4 opstillede container. Men husk salgsvarer er ikke affald og må ikke kommes i containerne.

 • Stadeplads og foranliggende areal skal afleveres i rengjort og ryddet stand senest kl. 12.00 dagen efter markedet. ALT affald skal afleveres i anviste affaldscontainere.

 • OBS hvis man har lejet et telt, skal teltet være afhentet senest mandag efter markedet.

Børnekræmmermarked

Søndag i uge 30 fra kl. 10-14 har alle mulighed for at booke en GRATIS bod til børnekræmmermarked.

Til børnekræmmermarked må der sælges alt fra børneværelset. Så det er en fantastisk mulighed for, at nyde markedet med familien, få ryddet godt op i børnenes gemmer og samtidig tjene et par skillinger.

Tilmelding

Du skal blot sende en mail med dine kontaktoplysninger til: info@horsens-marked.dk med dine kontakt oplysninger.

 • Du skal være klar til salg søndag i uge 30 kl. 10:00 – 14:00 på Horsens Dyrskueplads.

 • Der kan stilles op fra kl. 8:00 – hvor der er indkørsels mulighed på pladsen.

 • Du kan find børne kræmmer området langs staldene ved indgang fra Shuttesvej.

 • Bordet står klar til Jer og måler 200×80 cm

 • Der er 30 børne kræmmer pladser i alt – afsættes efter først til mølle princippet

Pris: Gratis (efter entré til pladsen er betalt)